Hron

S HRON-om proti korupcii

V tomto blogu vám chceme predstaviť dôležitú funkčnosť nášho dochádzkového systému HRON. Ide o systém podávania a preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowing systém,

Prečítaj si viac