Zlepšovanie produktivity pomocou  dochádzkového systému HRON

Efektívne riadenie pracovnej sily vedie k rastu výkonu a celkovému úspechu spoločnosti. Dokáže byť dochádzkový systém silným partnerom na tejto nekončiacej sa ceste k vyššej efektivite firiem?

Dochádzkový systém nie je synonymom prísnejšieho kontrolingu.

Je dôležité, aby zamestnanci chápali, že dôvera vedenia vo vlastných zamestnancov je jedným z hlavných pilierov úspešnej spoločnosti. Veď všetci vieme, že úspech spoločnosti nezabezpečuje úhľadná excelovská tabuľka s vyjadrením odpracovaného času, ale kvalitná práca odovzdaná na čas. Preto nasadenie moderného dochádzkového systému nie je prejavom zníženia dôvery ani snahy mať zamestnancov viac pod kontrolou. Práve naopak, cieľom je odbúravanie zbytočnej pracovnej agendy všetkým, najmä však personalistom.

Tok informácií, plánovanie, vyššia produktivita.

Predstavme si hypotetickú situáciu, v ktorej figuruje spoločnosť s približne 200 zamestnancami. Takýto počet ľudí si už vyžaduje premyslenú organizáciu personalistiky a plynulý tok informácií. Veľkou témou je napríklad zastupiteľnosť počas letných dovoleniek. S HRON-om má každý manažér perfektný prehľad o plánovaní dovoleniek vo svojom tíme, ale aj o neplánovaných absenciách z najrôznejších dôvodov. Zamestnanci tak už nemusia vymáhať podpísané doklady o dochádzke a personalista každodenne odpovedať na otázky typu „Koľko mi ostáva dovolenky?”.

HRON je spoľahlivým partnerom, ktorý zabezpečuje prehľad a poriadok v oblasti dochádzky zamestnancov. Jeho systém dochádzkovej administratívy je jednoduchý, flexibilný a vždy pripravený pre vaše potreby.

Zmenšili sme HRON až tak, že sa zmestí do každého vrecka, či akokoľvek malej kabelky. Vytvorili sme plne funkčnú dochádzkovú aplikáciu pre mobily s prostredím IOS aj Android. Žiadanky, podpisovanie dochádzky, služobné cesty alebo zmenový kalendár je vďaka tomu k dispozícii vždy, keď je treba.

Chcete sa dozvedieť ako dokáže HRON pomôcť aj vašej spoločnosti?