NAPÍŠTE NÁM A MY VÁM RADI ODPOVIEME NA VAŠE OTÁZKY

  Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú poskytnuté sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  Kde nás nájdete?

  HRON
  od PANTHEON.tech
  Mlynské nivy 56
  821 05 Bratislava
  Slovensko

  Obchodný zástupca

  Adam Ivanov
  +421 908 766 126
  adam.ivanov@pantheon.tech

  Podpora a distribúcia

  thiss s.r.o.
  Mlynské nivy 56
  821 05 Bratislava
  Slovensko
  support@thiss.tech