PLNOHODNOTNÁ ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA DOCHÁDZKY

50
Koľko užívateľov plánujete spravovať cez Hron?
Technická podpora cez telefón a e-mail. V pracovné dni, 9:00 – 17:00.
Teraz so zľavou 20% pri ročnej platbe vopred!
Želáte si vypočítať cenu bez DPH?
500€ / kus
1.50€ / kus
100€ / hod
Jednorázová platba
Celkovo (mesačne) €    Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú poskytnuté sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.