Moderný dochádzkový systém HRON
Znížte administratívne zaťaženie personálneho oddelenia a ušetrite cenný čas na strategickejšie úlohy v personalistike, ako napríklad talent management.
Monitorovanie dochádzky bez námahy
Sledujte dochádzku bez námahy, či už v kancelárii alebo na diaľku pomocou aplikácie, terminálu, alebo webu na platformách Windows, macOS, Linux, Apple iOS, Android.
Previous slide
Next slide

Digitalizácia a automatizácia dochádzkových procesov prinesie vášmu biznisu vyššiu efektívnosť a náskok pred konkurenciou

Zníženie nákladov

Šetrite náklady a čas svojich zamestnancov. Vďaka automatizácii sledovania dochádzky a jednoduchým exportom pre potreby mzdového oddelenia bude príprava miezd nenáročná a efektívna.

Zabezpečenie dodržiavania právnych a iných predpisov

Automatizácia sledovania dochádzky uľahčuje organizáciám dodržiavanie pracovných zákonov a predpisov týkajúcich sa pracovného času, prestávok a nadčasov. Znižuje tak riziko právnych problémov a finančných sankcií.

Zlepšenie produktivity práce

Automatizovaním sledovania dochádzky sa zníži jej chybovosť, zvýši transparentnosť, sprehľadní monitorovanie neplánovaných absencií. Výsledkom je celkové zlepšenie produktivity práce.

Prečo hron?
Komplexné riešenie za jednotnú cenu
HRON je v porovnaní s konkurenciou výnimočný tým, že ponúka klientom komplexné riešenie so všetkými potrebnými funkciami za jednotnú cenu.
Možnosti prispôsobenia
HRON ponúka svojim klientom široké možnosti personalizácie systému pre ich špecifické potreby.
Užívateľsky prívetivé rozhranie
HRON ponúka prívetivé používateľské rozhranie, ktoré zabezpečuje správcom aj koncovým používateľom intuitívnu navigáciu vo svojom prostredí.
Komplexná podpora
Ponúkame komplexný systém podpory, ktorým zabezpečujeme rýchle poskytnutie potrebnej pomoci a promptné riešenie vzniknutých problémov.
Spoľahlivosť a presnosť
Jasne vnímame, ako veľmi sú súčasné pracovné aktivity závislé od konzistentného a spoľahlivého výkonu softvérových nástrojov. Využívame preto najmodernejšie technológie a vývojárske postupy na zabezpečenie spoľahlivosti a presnosti našich softvérových produktov.
Bezpečnosť údajov
Používame robustné opatrenia na ochranu citlivých údajov. Patria medzi ne bezpečnostný framework AAA (Authentication, Authorization, and Accounting) s RBAC (Role-Based Access Control), filtrovanie API na úrovni gateway, či u nás vyvinutý systém VPN Entguard na zabezpečený privátny prístup do firemnej siete.
Jednoduchá integrácia
Bezproblémová integrácia a jednoduchá inštalácia na platformách Windows, macOS, Linux, Apple iOS, Android.
Previous slide
Next slide
Prehľad funkcií:

Monitorovanie dochádzky v reálnom čase
Automatické upozornenia pre schvaľovanie žiadostí
Evidencia dochádzky prostredníctvom čipov, webu, alebo mobilnej aplikácie
Export dochádzky do rôznych účtovníckych systémov
Rýchle a jednoduché zadávanie žiadosti o dovolenku, OČR, PN
Prehľad zostatkov dovolenky
Kalendár neprítomnosti zamestnancov
Vytváranie vlastných kategórii voľna
Kompatibilita s platformami Windows, macOS, Linux, Apple iOS, Android

Výhody dochádzkového systému HRON:

Potrebujete veľmi striktnú kontrolu dochádzky, alebo uprednostňujete voľnejší systém? Máte problémy s evidovaním práce z domu, alebo služobných ciest? Vysoká flexibilita a možnosť prispôsobenia systému HRON variabilným požiadavkám robia z neho ideálne riešenie pre najrôznejšie typy spoločností a odvetví. 

Jednoduchá evidencia dochádzky odkiaľkoľvek prostredníctvom mobilnej aplikácie, webu, alebo terminálu.

Menej papierovania a administratívnych úkonov spojených s evidenciou dochádzky.

Rýchly export dát do mzdových systémov, ako je Money S3.

HRON dokáže monitorovať reálnu prítomnosť osôb na pracovisku, čím zvyšuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Presné údaje a prehľad o dochádzke zamestnancov podporujú transparentnosť a minimalizujú priestor pre potenciálne neetické správania sa. 

HRON zabezpečuje monitorovanie dochádzky a pracovných úloh aj zamestnancov nachádzajúcich sa mimo pracoviska. 

FAQ

Áno, systém sám počíta nároky na stravné lístky zamestnancov podľa pracovného úväzku zamestnanca.

Ideálnym riešením je mobilná aplikácia Hron, ktorú stačí jednoducho stiahnuť v App Store / Play Store a už vám nič nebráni v monitorovaní dochádzky vašich zamestnancov.

Samozrejme, za každých okolností sa snažíme maximálne vyhovieť aj tým najnáročnejším požiadavkám. Radi vám pridáme špecifické funkcie alebo kombinácie.

Určite áno, pošlite nám k nim viac informácií a radi vám pomôžeme.

Je viacero spôsobov: čipom, kartou, mobilom, RFID / NFC nálepkami. Je na vás, ktoré riešenie vám najviac vyhovuje.