Zaujal Vás HRON? Nechajte nám Vašu emailovú adresu a my Vám radi ukážeme ako systém funguje

    Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú poskytnuté sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.